U bevindt zich hier: Home  >  Actueel

Actueel

< terug naar overzicht
  • 06/08/2021

2021 (1), laatst bijgewerkt op 6/8/2021Deze nieuwe rubriek werd voorzien voor het meedelen van nieuwe soorten voor Vlaanderen of een provincie. Ook recente waarnemingen van zeldzame soorten zijn interessant om opgenomen te worden.

Een coördinator voor het verzamelen van de inzendingen wordt momenteel nog gezocht. Geïnteresseerden zenden een mailtje aan Lieve Deceuninck of Gut Tilkin. Aan hen kunnen ook nieuwe inzendingen gestuurd worden. Een sjabloon is hiervoor beschikbaar.

 

Botrytis pseudocinerea A.-S. Walker et al. - anamorf

Gemeld: Bernard Declercq, 23-07-2021

Kenmerken: de schimmel vormt eerst grote bleekbruine vlekken op de geparasiteerde bladeren, waarna een effuse, bleek okergrijze hyfomycetenlaag zich op de bladonderzijde gaat vormen. Conidioforen uit een enkele, rechtopstaande hyfe bestaand, 600-1500 × 15-25 µm, bruin, apicaal deel met korte, hyaliene zijtakken bezet. Conidiogene cellen terminaal geïntegreerd in de takken, polyblastisch. Soms groeit de centrale hyfe verder door en vormt dan opnieuw een apicaal groepje korte takken met conidiën. Conidiën ellipsoïd tot eivormig, 10-18(21) × 8-12,5(15) µm, eencellig, dunwandig, glad, hyalien.

Voorkomen: nieuw voor België.

Onderzocht materiaal: op levend blad van Nerium oleander, Stekene, tuin Molenbergstraat, 16 juli 2021, IFBL C3.28.33, det. en herb. B. Declercq, 21/029 (fig. 1-4). 

Commentaar: Botrytis (syn. Botryotinia) is een geslacht van necrotrofe parasieten (i.e. doden levende cellen om aansluitend op dit dood weefsel verder te leven) en vormt sclerotia waarop, na overwintering, soms ook een seksuele vorm voorkomt. De soorten van dit genus kunnen of naar substraat hooggespecialiseerd zijn of komen op een hele reeks substraten voor. Botrytis cinerea en B. pseudocinerea behoren tot deze laatste groep. Morfologisch is B. pseudocinerea van B. cinerea te onderscheiden door zijn iets grotere conidia (10-18(21) × 8-12,5(15) µm versus 6,5-16 × (5)6-10(12) µm). Beide soorten zijn ook te onderscheiden op basis van hun resistentie voor specifieke fungicides waardoor gemengde populaties met wisselend succes bestreden worden. 

Geraadpleegde literatuur:

- Walker A.-S. et al. (2011). Botrytis pseudocinerea, a new cryptic species causing gray mold in French vineyards in sympatry with Botrytis cinerea. Phytopathology 101:1433–1445.

- Plesken C. et al. (2015). Botrytis pseudocinerea Is a Significant Pathogen of Several Crop Plants but Susceptible to Displacement by Fungicide-Resistant B. cinerea Strains. Applied and Environmental Microbiology 81(20): 7048 – 7056.

- Plesken C. et al. (2021). Genetic Diversity of Botrytis cinerea Revealed by Multilocus Sequencing, and Identification of B. cinerea Populations Showing Genetic Isolation and Distinct Host Adaptation. Front. Plant Sci. 12:663027.

Fotobijschrift(en)
Fig. 1: Botrytis pseudocinerea –
Oleander met aangetast blad – foto B. Declercq
Fig. 2: Botrytis pseudocinerea – Kolonie op onderzijde blad – foto B. Declercq
Fig. 3: Botrytis pseudocinerea – Conidioforen – foto B. Declercq
Fig 4 : Botrytis pseudocinerea – Conidiën – foto B. Declercq.


Septoria anemones Desmazieres

Gemeld: Marcel Heyligen, 23/05/2021

Kenmerken: pycnidia bovenzijdig, 0,1 mm diam., donkerbruin, veroorzaken bruinachtige, bleek gecentreerde vlekken op het blad.Conidiosporen 18,4-24,8(29,1) x 1,4-1,8 µm, gemeten in water, hyaline, 0-2 septen.

Onderzocht materiaal: op levend blad van Anemone nemerosa, Zonhoven, Kolveren, 21/05/2021; ifbl: D6.37.11; microdet.: Marcel Heyligen; herb.: MH2021071BR.

Literatuur:

Declercq, B. (2018). Key to genera Mycosphaerellaceae. Ined.

Ellis & Ellis (1997). Microfungi on Land Plants. blz.: 307.

Plantparasieten van Europa (https://bladmineerders.nl/?lang=nl).

 

Blad met aantasting, detail van aantasting en conidiosporen.


Licea deplanata Kowalski – Dikrandsporendoosje

Gemeld en determinatie: Diane Thora, 14 april 2021.

Kenmerken: zittend, stevig aan het substraat gehecht, 0,1-0,5 mm, plat, de kleinste nauwelijks boven substraat uitkomend, hoekig tot ovoïd, verheven, glanzende dikkere richels, donkergrijs tot zwart. Peridium enkel, glad, donkergrijs met paarse tint, lobben met donkere verdikte rand. Sporen in massa bruin-geel, in doorvallend licht bleekgeel met lichter gekleurde area, glad, 11-13 µm diam.

Onderzocht materiaal: schors Sambucus nigra, Zonhoven, 14/04/2021, IFBL: D6.36.24; microdet. & herb. Diane Thora, DTM2021032b. Vergezellende soort Calomyxa metallica (Berk.) Nieuwl.; Perichaena vermicularis (Schwein.) Rostaf.

Literatuur

Kowalski, D.T. (1970). A new foliicolous species of Licea. Mycologia 62(5): 1057-1061.

 


Neofusicoccum ribis (Slippers, Crous & M.J. Wingf.) Crous et al.synanamorf

Gemeld: Bernard Declercq 11 april 2021

Kenmerken: het genus Neofusicoccum wordt gekenmerkt door een Botrysphaeria-achtig teleomorf en een dichomera-achtig anamorf met globose tot pyriforme conidia.

Neofusicoccum ribis vormt acervuli met zwart hymenium. Conidioforen gereduceerd tot conidiogene cellen. Conidiogene cellen cilindrisch of met zwak gezwollen basis, 6-10x3-4 µm, hyalien. Conidia obovoid to peervormig, 11-15(16)x(7.5)8-9 µm, guttulaat, finaal middelbruin en muriform met 1-3 dwarse septen, 1-2 langse en/of schuine septen. 

De soort is nieuw voor onze regio.

Onderzocht materiaal: beschorste tak van Sorbus aucuparia, Kemzeke, Stropersbos, ifbl C3.18.43, 17/03/2021.

Leg., det. en herb. B. Declercq, exsiccaatnr. BD 21/016.

Geraadpleegde literatuur:
Barber P. et al. 2006 - Botryosphaeria species from Eucalyptus in Australia are pleoanamorphic, producing Dichomera synanamorphs in culture. Mycological Research 109: fig. 2a.
Crous et al. 2006 - Phylogenetic lineages in the Botryosphaeriaceae. Studies in Mycology 55: 247.
Phillips A.J.L. et al. 2013 - The Botryosphaeriaceae: genera and species known from culture. Studies in Mycology 76: 146.


Fig. 1 : Neofusicoccum ribis 
synanamorf – conidiomata - foto B. Declercq
Fig. 2 : Neofusicoccum ribis synanamorf– conidia- foto B. Declercq


Arcyria marginoundulata Nann.-Bremek. & Y. Yamam. - Golfrandnetwatje

Gemeld en determinatie: Diane Thora, 6 februari 2020; 6 april 2021.

Kenmerken: (sub)globose gesteelde sporocarpen, bleekgrijs, gelig wit, 0,5-2 mm hoog. Steel tot vier keer langer dan de hoogte van de sporocarp, bleekgrijs, okerbruine basis. Calyculus met verdikte, gegolfde rand. Dicht elastisch capillitium geornamenteerd met stompe stekels. Sporen bleekgrijs in massa, in doorvallend licht hyalien, 6–7 µm diam., met verspreid staande wratjes.

A. marginoundulata lijkt in Europa vooral geassocieerd te zijn met vrouwelijke Alnus-kegels.

Onderzocht materiaal: vruchtkegel Alnus glutinosa; Diepenbeek, 06/02/2020, IFBL: E6.17.41, cultuur - Zonhoven, 06/04/2021, IFBL: D6.36.24 - microdet. & herb. Diane Thora, DTM2020003; DTM2021029.

Literatuur:

Müller H., Schulz W. (2010). Myxomyceten an Fruchtständen von Alnus in Thüringen. Z. Mykol. 76 (1): 75-82.

Poulain M., Meyer M., Bozonnet J. 2011. Les Myxomycètes. Fédération Mycologique et Botanique Dauphiné Savoie. Sévrier, Frankrijk.

 


Licea rugosa Nann.-Bremek. & Y. Yamam. var. rugosa – Kortsteelsporendoosje

Gemeld en determinatie: Diane Thora, 2 april 2021.

Kenmerken: corticole soort met subglobose, gesteelde sporocarpen, grijsbruin, bijna zwart, 0,2-0,4 mmhoog. Sommige ex. bijna zittend. Peridium gerimpeld met donkere richels, onregelmatig openend  met overblijvende calyculus. Binnenzijde van het enkel peridium duidelijk wrattig in lijntjes gerangschikt.Steel cilindrisch, gegroefd.Sporen donker bruin in massa, in doorvallend licht olijfbruin tot grijs, 13-15µm diam., glad met dunnere area in de sporenwand.

Onderzocht materiaal: met alg bedekte schors Sambucus nigra, Zonhoven, 02/04/2021, IFBL: D6.36.24; microdet. & herb. Diane Thora, DTM2021029. Vergezellende soort Calomyxa metallica (Berk.) Nieuwl.

Literatuur:

Wrighley de Basanta D. & Lado C. (2005). A taxonomic evaluation of the stipitate Licea species. Fungal Diversity 20: 261-315.

https://www.mycologen.nl/onderzoek/systematiek-taxonomie/myxomyceten/soortenoverzicht/

 

Foto 1: a vochtige sporocarpen; b peridium; c sporen in NH3

 


Enchnoa infernalis (Kunze) Fuckel – Eikenwebbolletje

GemeldMarcel Heyligen, 14/03/2021

Kenmerkenascomata ± 1 mm met nauwelijks zichtbare papillaire ostiole, volledig onder de schors omgeven door zwartachtig, bruine hyfen. Asci 8-sporig, langgesteeld, clavaat, zeer variabel, 114-145 x 16-18 µm, J-, apex rond. Sporen geelachtig bleek bruin, allantoid, niet rijpe sporen hyalien, niet gesepteerd, gemeten in water, 19,2-21,1 x 3,9-5,0 µm.

Parafysen hyalien, nauwelijks zichtbaar. Subiculum met weefsel van dikwandige parafysen-achtige hyfen.

Onderzocht materiaalhangende dode tak aan Zomereik, Herk-de-Stad, 11/03/2021, Monnikshof, ifbl: D6.54.41; microdet.: Marcel Heyligen; herb.: MH2021069BR.

Literatuur:

Declercq, B. (2019). Key to Calosphaeriales, genera incertae sedis. Ined.

Mycologia 77 (4) 1985 pp 549-569

Wergen, B. (2017). Handbook of Ascomycota, HoA Vol.Ia: Pyrenomycetes (0-1s) p. 0087

Foto: A. bijna halve doorsnede, ostiole en hyfen-mat van subiculum. B. sporen in water. C. asci in water. D. hyfe van het subiculum

 


Caudospora taleola (Fr.) Starbäck – Eikendropschijfje

Gemeld: Marcel Heyligen, 25/02/2021

Kenmerken: perithecia ± 0,4mm met 4-11 per stroma, zwartachtig in clusters zichtbaar door scheuren in de schors. Asci 8-sporig, 20–28 × 8–10 µm, ingesnoerd met 2-3 hyaliene aanhangsels aan het septum en een vergelijkbaar buisvormig aanhangsel aan beide uiteinden; aanhangsels ontbreken bij oude sporen.

Onderzocht materiaal: op dode tak Quercus sp., Binderveld, Sint Truiden, 18/02/2021,  Kelsbroek, ifbl: E6.24.13; microdet.: Marcel Heyligen; herb.: MH2021066BR.

Literatuur:

Declercq, B. (2019). Key to Diaportales, genera incertae sedis. Ined.

Ellis & Ellis (1985), blz.:216, fig.: 970.

Voglmayr & Mehrabi (2018a) Sydowia, 70, Molecular phylogeny and a new Iranian species of Caudospora.

 


Stenocybe pullatula(Ach.) Stein  – Kleinst smalsteeltje

Gemeld: Bernard Declercq, 20 februari 2021

Kenmerken: ascoma kelkvormig, gesteeld, 350 µm hoog, zwart-bruin. Ascosporen fusiform, 14-16x4-5 µm, rijp 3-septaat, licht bruin (bruin in massa).

Onderzocht materiaal: Sinaai, Heirnisse, IFBL C3.37.43, op dode beschorste tak van Alnus glutinosa, leg. & det.: B. Declercq, herb. BD 21/014.

Geraadpleegde literatuur: Tibell 1996 – Phaeocalycium (Mycocalyciaceae, Ascomycetes) in Northern Europe. Ann. Bot. Fennici 33: 205-221.

Fig. 1 : Stenocybe pullatula – Kleinst smalsteeltje– Ascoma + sporen (foto B. Declercq)
 


Sporocadus rosigena F. Liu, L. Cai & Crous - anamorf

Gemeld: Bernard Declercq, 20 februari 2021.

Kenmerken:  Conidiën obovoïd, (11)12-16x4,5-6 µm, 3-septaat, gladwandig, top smal afgerond, basale cel conisch en subhyalien tot lichtbruin, bovenste drie cellen middenbruin.
Conidiogene cel geïntegreerd, cilindrisch, monoblastisch, hyalien.

Onderzocht materiaal: saprotroof op stengel van Rubus fruticosus. Stekene, Steengelaag, 16/02/2021, IFBL: C3.28; det. & herb. Bernard Declercq, 21/012.

Literatuur: Declercq, B.(Voorlopige sleutel 2021). The Sporocadaceae Corda (Sordariomycetes, Ascomycota) in Western Europe, key to the species

 


Willkommlangea reticulata (Alb. & Schwein.) Kuntze - Geperforeerd graatje

Gemeld: Diane Thora, 9 februari 2021.

Kenmerken:  warme roestkleur van de plasmodiocarpen, met verspreid staande diep- tot bloedrode vlekken; ribbelig uitzicht, ontstaan door typische transversale platen dwars op de lengteas.

Onderzocht materiaal: hangende dode twijg aan Wintereik. Zonhoven, 16/01/2021, IFBL: D6.36.24; microdet. & herb. Diane Thora, DTM2021006.

Literatuur:

Neubert H., Nowotny W. & Baumann K. (1993). Die myxomyceten, Band 2. Gomaringen, Karlheinz Baumann Verlag.

De Haan M. (2001). Een nieuwe en een zeldzame myxomyceet voor België. Sterbeeckia 2015-20. K.A.M.K. v.z.w.

 


Pholiota brunnescens A.H. Sm. & Hesler - Houtsnipperbundelzwam

Gemeld en macrodeterminatie: Joeri Belis, 20 januari 2021.

Kenmerkend zijn de donkerbruine hoed, het gele velum en sporen van (6)6,5-8,0×4,0-4,5 µm met een kleine kiemporie.

Onderzocht materiaal: op loofhoutsnippers, Kalmthout, De Maatjes, 20/01/202

1, IFBL: B4.18.44, Leg. J. Belis, microdet. & herb. L. Deceuninck, LD4819.

Literatuur

Læssøe, Thomas & Petersen, Jens. (2019). Fungi of temperate Europe 1-2. Princeton University Press, 1715 pp.

Noordeloos, M.E. 2011. Fungi Europaei - Strophariaceae s.l. 13:1-648

Foto: J. Belis

 

 

Agenda

24 MEI

Interactieve determinatieavond (B&D)

Meer

31 MEI

Determinatieavond

Meer

05 JUNI

Omgeving Blaasveld

Meer

07 JUNI

Educatieve bijeenkomsten ZWAM te Diest

Meer

07 JUNI

AMK-stuurgroepvergadering

Meer

14 JUNI

Interactieve determinatieavond (B&D)

Meer

19 JUNI

Averbode bos & heide OPGELET, GEWIJZIGDE AFSPRAAKPLAATS

Meer