U bevindt zich hier: Home  >  Over KVMV

Funbel

 

Funbel-databank

Funbel is de chorologische [1] databank “Fungi van België” van de KVMV . Dit geïnformatiseerd bestand werd opgestart in 1991.

Funbel-beheerder

Emile Vandeven, Funbel-beheerder, email: 

Doel

Doel van Funbel is de opbouw van een gestandaardiseerde en geïnformatiseerde databank van verspreidings- en ecologische gegevens van zwammen en slijmzwammen in België met de nadruk op het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De databank moet een basis vormen voor de kennis van de diversiteit (checklisten), verspreiding (opstellen van atlassen) en status (opstellen van Rode Lijsten) van fungi in België. Tevens kan ze ook gebruikt worden voor wetenschappelijke ondersteuning van beheerplannen van natuur- en bosgebieden.

Beheer van de databank

Het beheer van en inzage tot de volledige databank is in handen van de Funbel-beheerder. Sinds 1991 wordt deze taak vervuld door Emile Vandeven. Hij begeleidt de KVMV-leden bij het gebruik van de Funbel-invoermodule, controleert de opgave van nieuwe soortnamen, nieuwe gebieden, onvolledige waarnemingen en verzorgt de rapporteringsaanvragen.

De naamgeving van de soorten stemt voor de Steeltjeszwammen en Slijmzwammen overeen met de Standaardlijst van Basidiomycota en Myxomycota van Vlaanderen en het Brussels Gewest [R. Walleyn & E. Vandeven (red.), 2006].

Opvragen van gegevens

De gegevens per soort zijn raadpleegbaar via de website. Bij elke soort kunnen volgende gegevens vermeld worden in functie van hun beschikbaarheid in de Funbel-databank: naam, synoniemen, phylum, praktische groep, ecocode, biotoop, substraat, organisme, vereisten determinatie, Rode Lijst Vlaanderen en Nederland, beschrijving, aantal uurhokken, verspreidingskaart en foto’s.

De Funbel-invoermodule geeft de mogelijkheid aan de Funbel-medewerkers onder de KVMV-leden om excursielijsten, herbarium- & determinatielijsten, detailgegevens per soort en soorten van een gebied op te vragen.

Funbel kan zowel door leden als door externen worden bevraagd voor specifieke vragen.

Voorbeelden van vragen zijn

-          waar en wanneer komt een soort voor?, in welke biotopen en welke substraten?
-          waar bevindt zich herbariummateriaal van een bepaalde soort?
-          welk soorten zijn gevonden in een bepaald gebied tijdens een bepaalde periode?
-          welke soorten komen voor op een bepaald substraat of organisme?

Vragen tot gebruik van gegevens moeten schriftelijk of per e-mail gericht worden aan de Funbel-beheerder. Er moet vermeld worden waarvoor de gevraagde data zullen gebruikt worden. Naast zijn identiteit moet de aanvrager ook vermelden voor welke organisatie (vereniging, instituut, bedrijf) hij/zij werkt en de juridische vorm ervan. De onkosten voor het rapport zullen aan de aanvrager aangerekend worden, met als minimum 1,00 euro.

Bij het verstrekken van de gegevens zal met volgende richtlijnen rekening gehouden worden:

-        ieder die gegevens ter beschikking stelt kan deze steeds terug opvragen.
-        bij publicatie van gegevens moeten de geraadpleegde gegevensbank, waarnemers en determinatoren
          vermeld worden. Een exemplaar van de publicatie moet bezorgd worden aan de Funbel-beheerder.

Zelf ingevoerde gegevens kunnen steeds geraadpleegd worden via de Funbel-invoermodule.

Invoeren van waarnemingen

Iedereen kan meewerken aan de paddenstoelenkartering. Het is niet nodig om een hoge specialisatie bereikt te hebben. Gegevens van algemene, goed herkenbare soorten zijn even welkom als gegevens van moeilijk determineerbare of zeldzame soorten. Er moet vermeden worden dat het bestand alleen gegevens zou bevatten over zeldzame en kritische soorten, terwijl de verspreiding van veel voorkomende soorten slecht gekend is.

KVMV-mycologen die hun paddenstoelenwaarnemingen wensen door te geven aan Funbel kunnen hiervoor de Funbel-invoermodule gebruiken. De handleiding voor deze webapplicatie staat onder Documentatie/Ledeninfo.  

[1] Chorologie: de wetenschap die zich bezighoudt met beschrijving van de ruimtelijke spreiding van organismen over het aardoppervlak, hun ruimtelijke ontwikkeling en onderlinge betrekkingen en het verklaren hiervan.