U bevindt zich hier: Home  >  Over KVMV

Voorstelling

 

NEDERLANDS INITIATIEF
Het Mycena-project wordt financieel ondersteund door het Kits van Waveren fonds en past in het kader van de Flora Agaricina Neerlandica. Het wordt uitgevoerd in Naturalis Biodiversity Center (NL) in nauwe samenwerking met mycologen van de Nederlandse en Vlaamse mycologische verenigingen.

DNA-barcodingprojecten binnen de NMV
Een uitleg over moleculair onderzoek en DNA-barcoding wordt gegeven op de pagina over Systematiek en Taxonomie. Binnen de NMV zijn verschillende projecten gericht op onderzoek naar de moleculaire verwantschap van soorten, zodat tot nieuwe inzichten kan worden gekomen bij de soortafgrenzing en hun plaats in het taxonomisch systeem. Deze projecten worden ondersteund door Naturalis Biodiversity Center en in gelijke delen bekostigd uit het Kits van Waverenfonds (lees meer over Kits van Waveren) en door de NMV uit het Ger van Zanenlegaat. Een opsomming en beknopte beschrijving van alle lopende projecten vind je hieronder. Iedereen kan meedoen door vondsten van soorten door te geven en (DNA-)materiaal aan te dragen. 

Mycena (start 2022)
Mycena-collecties uit Nederland en Vlaanderen worden aan de hand van een beschrijvingsformulier en foto’s gedocumenteerd. Het verzamelde materiaal wordt ook gebruikt om DNA uit te isoleren, aan de hand waarvan een DNA-barcode (ITS-sequence) bepaald kan worden. Indien technisch mogelijk plannen we ook andere stukken van het DNA te sequeneren (huidige tests zijn aan de gang met SSU+ITS+LSU, een langer stuk van het ribosomaal DNA). Met die ITS- (of langere) sequentie testen we soortgrenzen in Mycena. Dit zal op zijn beurt helpen bij het schrijven van een Mycena-volume van de Flora Agaricina Neerlandica.

Als richtlijn houden we een maximum van drie Nederlandse of Vlaamse exemplaren per soort aan, tenzij eerste resultaten laten zien dat meer exemplaren nodig zijn om taxonomische problemen op te lossen. Bij Naturalis loopt ook een onderzoeksproject om de verwantschappen tussen Mycena-soorten te achterhalen en meer inzicht te krijgen in de evolutie van het genus en waarbij volledige genomen gebruikt zullen worden.

DNA-extract en herbariumspecimens worden opgenomen in de collectie van Naturalis (L), en soms ook tijdelijk in een persoonlijke collectie van de collector. Let op: bij publicatie van barcodingdata in internationale tijdschriften verdient onderbrengen van herbariumspecimens in een publiekelijk toegankelijk herbarium sterk de voorkeur. Ook voor volumes van de Flora Agaricina Neerlandica verkiezen we deze aanpak. Bij publicatie van een artikel waarin DNA-barcodes worden gebruikt, wordt de DNA-sequence, samen met de collectiegegevens, gedeponeerd in een publieke DNA-database (GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov) en/of Unite (unite.ut.ee)).

Heb je vragen of wil je graag meewerken?
Contacteer Jorinde Nuytinck, Brigida Gallone of Maartje Cathelyn,

Onderzoeksgroep Understanding Evolution, Naturalis Biodiversity Center
jorinde.nuytinck@naturalis.nl, brigida.gallone@naturalis.nl, maartje.cathelyn@naturalis.nl
+31 (0)717519265 (Jorinde)
Postbus 9517, 2300 RA Leiden, Nederland

Tekstbron: https://www.mycologen.nl/onderzoek/systematiek-taxonomie/dna-barcoding/