U bevindt zich hier: Home  >  Publicaties

Publicaties

AMK-Mededelingen 2003.2   06 / 2003


Download PDF Download
Inhoud

Inhoud AMK Mededelingen 2003.2


A. de Haan, Editoriaal 27
Uit de Raad van Bestuur 27
H. De Meulder, Onderzoek naar het voorkomen van paddestoelen op Lisdodde (Typha) (deel 1) 28
R. Bronckers, Apiognomonia erythrostoma (Pers.: Fr.) Höhn., een interessante en ongewenste pyrenomyceet in een blad van Zoete kriek (Prunus avium) 36
R. Walleyn, Truffelsnuffels in Vlaanderen, 2002 39
H. Mervielde, Byssocorticium atrovirens (Fr.) Bondartsev & Singer, een mooie, zeldzame vondst 45
Mycologisch weekend KAMK-OVMW aan de westkust 2003 46
E. Vandeven, FUNBEL: de grote sprong voorwaarts, stand van zaken op 4 april 2003 47
WWWWeetjes 49
K. Van de Put, Nieuwtjes uit de recente tijdschriften 50
P. Holemans, Nieuwtjes uit de bibliotheek
Website News 53
Zomer- en najaarsexcursies 2003, excursies van de Cortinarius- en Russulawerkgroep 54
Educatieve avonden
Likona jaarboek 2002 56