U bevindt zich hier: Home  >  Publicaties

Publicaties

Sterbeeckia Supplement 1   03 / 2017


Cover
Download PDF Download
Inhoud

STERBEECKIA SUPPLEMENT is een digitale uitgave van de Koninklijke Vlaamse Mycologische Vereniging v.z.w. en levert mycologische bijdragen zoals standaardlijsten en hun updates, alsook datasets en illustraties bij artikels gepubliceerd in STERBEECKIA. STERBEECKIA SUPPLEMENT is enkel beschikbaar in pdf formaat en is downloadbaar vanaf de website van de KVMV (www.kvmv.be).


Standaardlijst van Ascomycota van Vlaanderen en het Brussels Gewest

Tweede uitgave: januari 2021 (met beperkt aantal correcties)

Auteurs: Declercq Bernard, Raf Leysen

 

Inhoud

Woord vooraf, 5

1. Inleiding, 6

2. Beknopte voorgeschiedenis, 6

3. Materiaal en methode, 6

3.1. Bestudeerde groepen, 6

3.2. Afbakening studiegebied en tijdsperiode, 7

3.3. Medewerkers, 7

3.4. Belangrijkste gegevensbronnen, 7

3.5. Gevolgde systematiek, 8

3.6. Databank, 8

4. Standaardlijst van Ascomycota in Vlaanderen en het Brussels Gewest, 9

4.1. Arthoniomycetes, 11

4.2. Dothideomycetes, 12

4.3. Eurotiomycetes, 36

4.4. Lecanoromycetes, 38

4.5. Leotiomycetes, 39

4.6. Orbilomycetes, 76

4.7. Pezizomycetes, 78

4.8. Sordariomycetes, 91

4.9. Taphrinomycetes, 123

4.10. Ascomycota incertae sedis, 124

5. Conclusies, 126

5.1. Soortenrijkdom, 126

5.2. Verdwenen soorten, 126

5.3. Opdracht, 127

Dankwoord, 127

Literatuur, 128

Index tot de genera, 129


Inleiding

Algemeen wordt aangenomen dat de Ascomycota of zakjeszwammen meer dan de helft van alle op Aarde voorkomende zwammen vertegenwoordigen. Bij de inventarisatie van de zwammen, als belangrijk luik m.b.t. de biodiversiteit van een regio, mogen ze dan zeker ook niet ontbreken. In de lokale literatuur en herbaria van Vlaanderen bleek tot voor kort deze zwammengroep dan weer eerder zwak vertegenwoordigd te zijn in vergelijking met de Basidiomycota. Hierbij zullen de meestal minder opvallende en kleine vruchtlichamen evenals de  weinig toegankelijke en erg verspreide gespecialiseerde literatuur wel een rol gespeeld hebben. Ook vandaag nog zijn de mycologen die zich in Vlaanderen intensief met de studie van zakjeszwammen bezig houden op één hand te tellen.
Sedert de recente invoering van het “one fungus, one name” principe is de mycologie in een ongekende stroomversnelling verzeild geraakt waarbij alle genera letterlijk en figuurlijk onder de loep genomen worden met, waar nodig, aanduiding van neotypes en aanmaak van moleculaire data, wat resulteert in een ongeziene waterval van publicaties.  Deze situatie zou best mogelijk nog decennia aan kunnen houden. Dit alles zal resulteren in snel veranderende en betere taxonomische inzichten met meer en beter gedocumenteerde soorten.
Deze Standaardlijst, aanvullend deel van de Standaardlijst van Basidiomycota en Myxomycota van Vlaanderen en het Brussels Gewest, wil een bijdrage zijn om die soortenrijkdom en de meest recente taxonomische inzichten m.b.t. die soorten te duiden.
Aldus werd ook een oude belofte van de eerste auteur aan Ruben Walleyn (†), redacteur van het eerste deel, ingelost.