U bevindt zich hier: Home  >  Actueel

Actueel

< terug naar overzicht
  • 20/01/2022

2022 (1), laatst bijgewerkt op 18/02/2022Phylloscypha labessiana (Boud.) Van Vooren, T. Richter & M. Vega

Gemeld: William Slosse, 07/01/2022

Kenmerken
Macroscopisch: tot 36 mm diam.; bruin met een violette tint; excipulum geornamenteerd met donkere wratten; zittend; zonder melkachtig sap; op licht stikstofrijke zandig-humeuze bodem, niet op zwaar bemeste bodem.
Microscopisch: asci met 8, unilateraal liggende sporen; basis met haken; ascuswanden en top J+; sporen gem. (14,5)16,0(17,0) × (8,0)9,0(9,5) µm; Q = 2.0–1.7 , Qgem.= 1.8; geornamenteerd met grove, geïsoleerde wratten, aan de top wat groter en dan tot 1,6 × 0,9 µm, niet netvormig verbonden; polen niet verlengd; inhoud aan de polen met accumulatie BSG (bipolar spore granules); parafysen filiform en hyalien; top nauwelijks verbreed tot licht subcapitaat verbreed; top soms bezet met hyaliene tot bruinachtige, amorfe kristalletjes.

Onderzocht materiaal: 28-tal exemplaren op naakte, zandig-humeuze tuinbodem, groeiend aan de basis van enkele pollen Zantedeschia aethiopica (Witte Aronskelk) tussen rottend blad; Koksijde-dorp, C0.57. 24, 7-01-2022, microdet. herb. William Slosse, WS/2022-01. 

Opmerking:
De groep van de violet getinte ‘Pezizas’ binnen het parafyletische genus Peziza s.l. viel in 2021 uiteen in een elftal genera. Tot deze groep behoren o.a. de genera Phylloscypha en het sterk gelijkende Pachyella. Binnen deze groep onderscheidt Phylloscypha zich o.a. door de wrattige buitenwand van het apothecium en ascosporen met polaire granules.
Pachyella onderscheidt zich dan weer van Phylloscypha door sporen met 2 oliedruppels en de aanwezigheid van een uitwendige gelatineuze laag waarin uitgerekte hyfen vervat zitten die zo 'pseudo haren' vormen.

Geraadpleegde literatuur:
- Spooner, B. (2001). The larger cup fungi in Britain – part 3. Field Mycology Volume 2(2): 51-59
- Van Vooren, N. et al. (2021). Tour d’horizon des pézizes violettes (Pezizaceae) présentes en Europe. 1e partie: introduction, systématique et clé des genres. Ascomycete.org 13(3): 102–106.
- Van Vooren, N. et al. (2021). Tour d’horizon des pézizes violettes (Pezizaceae) présentes en Europe. 2e partie: le genre Phylloscypha. Ascomycete.org. 13(3): 107–116.

http://www.ascofrance.fr/forum?id=71388

https://www.facebook.com/groups/637802416321314


Hemitrichia leiocarpa(Cooke) G.W. Martin & Alexop. – Spiraalvormig netwatje

Gemeld en determinatie: Diane Thora, 9 december 2021.

Kenmerken: gesteelde sporocarpen, 1,5-2,5 mm totale hoogte, bolvormig tot cilindrisch, 0,3-0,5 mm diam., grijs. Steel 1-2,5 mm lang, cilindrisch, grijs, aan de basis gevuld met cysten van 20-23 µm diam. Peridium vlug verdwijnend, een fijn gerimpeld kommetje achterlatend (1/3 tot 1/2 van hoogte sporocarp). Capillitium een wijdmazig, elastisch netwerk van buizen (2-4 µm diam.) met losjes gewonden, uitstekende spiralen en stevig vastgehecht aan het kommetje. Sporen in massa lichtgrijs, in doorvallend licht gelig tot bijna kleurloos, versierd met onregelmatig verspreide wratjes, 7-9 µm diam.

Onderzocht materiaal: loshangende schors van Rosa canina, Hasselt (tuin), IFBL D6.47.33, microdet. & herb. Diane Thora, DTM2021149.

Literatuur: Nannenga-Bremekamp, N.E. (1974). De Nederlandse Myxomyceten. KNNV Uitgeverij, Zeist. 506 p.

Agenda

23 MEI

Educatieve bijeenkomsten ZWAM te Diest

Meer

24 MEI

Interactieve determinatieavond (B&D)

Meer

31 MEI

Determinatieavond

Meer

05 JUNI

Omgeving Blaasveld

Meer

07 JUNI

Educatieve bijeenkomsten ZWAM te Diest

Meer

07 JUNI

AMK-stuurgroepvergadering

Meer

14 JUNI

Interactieve determinatieavond (B&D)

Meer