U bevindt zich hier: Home  >  Over KVMV

Over KVMV

 
                                                                 
                                                       
                                                          Videopresentatie (6 min.)

Doel
Werking
Zetel
Bestuurders
Afdelingscoördinatoren

Publicaties
FUNBEL
Vertegenwoordigers andere rechtspersonen
Samenwerkingsverbanden
Mycologendag
Facebook

Doel

De Koninklijke Vlaamse Mycologische Vereniging v.z.w. (KVMV vzw) heeft als doel de mycologie te bevorderen, overleg te plegen met de verschillende mycologische groeperingen in Vlaanderen en te fungeren als overlegorgaan met andere instanties voor natuurstudie en met de overheid.
Mycologie is de wetenschap die zich toespitst op de studie van zwammen en slijmzwammen.Top ^

Werking

De KVMV vzw ontplooit en verzorgt zijn werking via plaatselijke afdelingen:

 • de Antwerpse Mycologische Kring (AMK) voor de provincie Antwerpen,
 • de Mycologische Werkgroep Limburg (MYCOLIM) voor de provincie Limburg,
 • de Oost-Vlaamse Mycologische Werkgroep (OVMW) voor Oost- en West-Vlaanderen,
 • de Zelfstandige Werkgroep voor Amateurmycologen (ZWAM) voor Vlaams-Brabant.

        Deze afdelingen organiseren talrijke activiteiten zoals excursies, voordrachten en opleiding.

De KVMV vzw

 • coördineert gezamenlijke studietochten op voorstel van de verschillende afdelingen,
 • organiseert jaarlijks, in de maand maart, een Vlaamse Mycologendag, die beurtelings wordt ingericht door een van de afdelingen
 • publiceert de nieuwsbrief Sporen (4x per jaar) en het wetenschappelijk tijdschrift Sterbeeckia,
 • archiveert alle waarnemingen van zwammen en slijmzwammen in Vlaanderen,
 • publiceert de website kvmv.be met o.a. een fotogalerij van microscopisch gedetermineerde paddenstoelensoorten en een afzonderlijke applicatie voor invoer van waarnemingen
 • stelt een centrale bibliotheek ter beschikking van haar leden voor consultatie van mycologische boeken en tijdschriften.


Top ^

Zetel

Universiteitsplein 1, 2610 Antwerpen (België)
Ondernemingsnummer 408.013.375, IBAN: BE17 7370 1875 7621, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

Top ^

Bestuurders

Voorzitter
Lieve Deceuninck

Ondervoorzitter
Mieke Walleyn-Verbeken

Secretariaat
Ronny Boeykens

Penningmeester
Luc De Wilde

Ledenadministratie
Robert De Ceuster

Bibliothecaris
Lucy Snoeck-de Nave

Top ^

Afdelingscoördinatoren:     

Antwerpen (AMK) Lieve Van Boeckel-Deceuninck
Limburg (MYCOLIM) Ronny Boeykens
West- en Oost-Vlaanderen (OVMW) Mieke Walleyn-Verbeken
Vlaams-Brabant (ZWAM) Robert De Ceuster

Top ^

Publicatie Sporen en Sterbeeckia

Danny Minnebo, eindredactie Sporen
André De Kesel, eindredactie Sterbeeckia

Funbel

Emile Vandeven, databaseadministrator

Vertegenwoordigers van andere rechtspersonen

Nationale Plantentuin Meise
André De Kesel 

Natuurpunt
Roosmarijn Steeman & Wim Veraghtert

Top ^

Samenwerkingsverbanden

De Koninklijke Vlaamse Mycologische Vereniging (KVMV) pleegt overleg tussen de verschillende mycologische groeperingen in Vlaanderen en fungeert als overlegorgaan met andere instanties voor natuurstudie en met de overheid.  Zo zijn er samenwerkingsverbanden met:

 • Universtiteit Antwerpen (UAntwerpen)
 • Universiteit Gent (UGent)
 • Nationale Plantentuin  te Meise,
 • Natuurpunt
 • Provincie Antwerpen (ANKONA)
 • Provincie Limburg (LIKONA)
 • Paddenstoelenwerkgroep Meetjesland (PWM)
 • Paddenstoelenwerkgroep Westhoek (PWW)
 • Mycologia Zuid-West-Vlaanderen
 • Brugse Mycologische Werkgroep (BMW)

en goede contacten met talrijke nationale en internationale mycologische verenigingen.

Top ^

Mycologendag

De KVMV vzw organiseert jaarlijks een Vlaamse-Mycologen-dag, die beurtelings wordt ingericht door een van de vier afdelingen, AMK, MYCOLIM, OVMW en ZWAM.

Dit jaarlijks evenement bestaat uit een voordrachtenreeks van en door leden, uitgebreid met voordrachten van specialisten uit binnen- en buitenland. Het is een bijkomende kans om  naast onze publicaties en fotogalerij, studies en ervaringen mee te delen aan andere KVMV-leden. Dit kan zowel het taxonomische, morfologische als ecologische aspect omvatten.

Tevens vindt dan de Algemene vergadering plaats. 

Top ^

Facebook

Facebook pagina: https://www.facebook.com/KVMVvzw/

Top ^