U bevindt zich hier: Home  >  Documentatie

Documentatie

< terug naar overzicht

Mosklokjes in Vlaanderen   03/02/2020

Bron: André de Haan
Sleutel tot de soorten van het genus Galerina (Mosklokje) in Vlaanderen.(Rev. jan. 2020)
Sleutel tot de soorten van het genus Galerina (Mosklokje) in Vlaanderen

In deze sleutel werden alle, in Vlaanderen verzamelde Galerina-soorten, opgenomen. Het is een vertaling van de sleutel uit de bewerking van het genus Galerina in “Fungi non delineati” (de Haan & Walleyn 2002, 2006, 2009). Voor volledige beschrijvingen en afbeeldingen van de soorten wordt verwezen naar deze publicaties, hierbij verwijst het nummer achter de naam naar de betreffende soort.
Naast de beschreven soorten zijn ook enkele opgenomen die nog niet in Vlaanderen aangetroffen, of herkend, werden. Deze zijn in een kleiner lettertype weergegeven en hebben de aanduiding (n. i. Vl.) achter de soortnaam.

Bijkomende soorten nog niet voor Vlaanderen gemeld:
G. fallax A.H. Sm. & Singer
G. pallidispora A.H. Sm. – Bleeksporig mosklokje
G. pruinatipes A.H. Sm.
G. pseudocerina A.H. Sm. & Singer
Phaeogalera stagnina (Fr.) Pegler & T.W.K. Young (Geringd veenmosklokje) werd opgenomen wegens de mogelijke verwarring met een Galerina-soort.

De sleutel is dichotomisch, waarbij het belangrijkste keuzenkenmerk vooraan staat. Bij twijfelachtige keuze wordt de soort in de twee groepen uitgesleuteld.
Bijgevoegd een sporen- en cystidendiagram en een korte verklarende lijst van gebruikte termen.

In revisie november 2014 werden G. discreta E. Horak, Senn-Irlet, M. Curti & Musumeci, het substraat aangepast bij G. triscopa, G. lacustris
In revisie januari 2020 werden enkele typefouten gecorrigeerd.