U bevindt zich hier: Home  >  Publicaties

Publicaties

Sterbeeckia Supplement 2   09 / 2021


Cover
Download PDF Download
Inhoud

STERBEECKIA SUPPLEMENT is een digitale uitgave van de Koninklijke Vlaamse Mycologische Vereniging v.z.w. en levert mycologische bijdragen zoals standaardlijsten en hun updates, alsook datasets en illustraties bij artikels gepubliceerd in STERBEECKIA. STERBEECKIA SUPPLEMENT is enkel beschikbaar in pdf formaat en is downloadbaar vanaf de website van de KVMV (www.kvmv.be).


Standaardlijst van Oomycota van Vlaanderen en het Brussels Gewest

Eerste uitgave: september 2021

Auteurs: Raf Leysen

 

Inhoud

Woord vooraf, 3

1. Inleiding, 4

2. Geschiedenis, 4

3. Materiaal en methode, 5

3.1. Taxa en bestudeerd materiaal, 5

3.2. Studiegebied en periode, 5

3.3. Presentatie van gegevens, 5

3.4. Identificatie en namen van waardplanten, 6

4. Dankwoord, 6

5. Standaardlijst (cat. 1), 7

6. Lijst van onvolledig gedocumenteerde taxa (cat. 2), 12