U bevindt zich hier: Home  >  Over KVMV

Voorstelling

 

Begin 2014 is door een aantal leden van NMV en KVMV het Phragmoproject, dat zich met trilzwammen bezig houdt, opgestart. Voor trilzwammen in het algemeen zijn geen recente sleutels voorhanden. De laatste ‘allesomvattende’ sleutels zijn van Jülich uit 1984 en Hansen & Knudsen uit 1997 (Nordic Macromycetes Vol. 3). Een belangrijk doel van dit project is het samenstellen van nieuwe sleutels. Dit zijn geen sleutels gebaseerd op eigen onderzoek, in het huidige DNA-tijdperk is dat voor een leek nauwelijks mogelijk, maar compilaties of vertalingen van bestaande en beschikbare sleutels aangevuld met informatie uit veel verschillende artikelen.

De generasleutel voor Noordwest-Europa is in hoofdlijnen gebaseerd op Jülich (1984), Hansen & Knudsen (1997) en Roberts (1999), maar aangevuld met recentere literatuur. Om het gebruiksgemak te bevorderen is in een aantal gevallen een meer practische indeling aangehouden waarbij het mogelijk is dat bepaalde soorten in meerdere genera uitgesleuteld worden. Hiervan wordt melding gemaakt in de sleutels. In de sleutel zijn verwijzingen opgenomen naar specifieke bronnen. Voor enkele genera zijn sleutels tot de soorten gereed. Ook hierin zijn verwijzingen opgenomen naar de diverse bronnen. Daarnaast zijn ze vaak voorzien van een extra toelichting of kritische noot, en indien van toepassing synoniemen. Het gebruiksgebied van de sleutels is in de meeste gevallen Noordwest-Europa en soms zelfs heel Europa of de wereld. Sleutels die klaar zijn voor publicatie op de NMV-site blijven bijgewerkt worden. Het is een dynamisch geheel waar ook nog aan gesleuteld kan worden. Hopelijk draagt dit werk en het publiceren van de sleutels bij aan een betere kennis van trilzwammen en hun verspreiding in Nederland en België.

Trilzwammen kenmerken zich door een uitgebreide en eigen terminologie. Dit maakt studie naar trilzwammen, zeker in het begin, lastig. Daarom is er voor gekozen om zoveel mogelijk Nederlandse termen te gebruiken en een aantal termen enigszins te versimpelen.

Alle sleutels hebben een eerste testfase ondergaan, maar er kunnen nog onjuistheden of onvolkomenheden in staan. Deze kun je melden door een mailtje te sturen naar