U bevindt zich hier: Home  >  Afdelingen

OVMW


Welkom
Excursies
Educatieve bijeenkomsten
Microscopie
Contactpersonen
Historiek (in voorbereiding)

 
 

Welkom

De Oost-vlaamse Mycologische Werkgroep (OVMW) is de afdeling van de KVMV die de activiteiten van de vereniging in de provincies Oost- en West-Vlaanderen behartigt.

Alle KVMV-leden kunnen deelnemen aan de activiteiten van alle afdelingen.  Indien u nog geen lid  bent en interesse heeft voor de wereld van de paddenstoelen, kunt u vrijblijvend aan een activiteit deelnemen, maar meld u best eerst aan bij de afdelingscoördinator. 

 

Excursies

Vanaf eind april tot midden november worden excursies ingericht met als doel de kennis van de paddenstoelen te verruimen, of een bepaald gebied te inventariseren.  Er zijn immers paddenstoelen te vinden in elk seizoen, mits het niet te droog is of niet vriest.  Deze wandelingen zijn geschikt voor zowel beginners als gevorderden en worden begeleid door een ervaren lid, dat desgevallend antwoord kan geven op uw vragen over de vondsten. 

Het uur van samenkomst is 9.30 u.  Per excursie wordt een wegbeschrijving opgemaakt tot aan de plaats van de excursie, of indien dat te omslachtig is, tot aan een goed herkenbaar gebouw (bv. kerk) of monument in de nabijheid.  De meeste excursies beperken zich tot de voormiddag.  Indien er echter meerdere interessante terreinen zijn in de omgeving, gaat er ‘s namiddags ook een wandeling door,  waarvoor, indien nodig, een aparte plaats van samenkomst opgegeven wordt.  Deelnemen enkel aan het namiddag gedeelte kan altijd, mits afspraak met de contactpersoon van de wandeling.

Deelname aan de excursies geschiedt op eigen verantwoordelijkheid.

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze geen beschadiging toebrengen aan het terrein.

 

Educatieve bijeenkomsten

Na afloop van het seizoen en tijdens de winter worden op zaterdag educatieve bijeenkomsten georganiseerd, die doorgaan bij de Onderzoeksgroep Mycologie van de Universiteit Gent, K.L. Ledeganckstraat 35, 2° verdieping.  De toegang is het gemakkelijkst via de plantentuin.  De bijeenkomsten starten om 10 uur.  Op deze vergaderingen worden meestal één of meerdere voordrachten gegeven door afdelingsleden, of leden van andere afdelingen, of derden.  De onderwerpen variëren van merkwaardige vondsten, het omgaan met moeilijke genera, tot de stand van de wetenschap betreffende een bepaald geslacht, maar ook een overzicht van recente literatuur kan aan bod komen, of het geven van nuttige tips voor microscopie, of een jaarverslag van de inventarisatie van een bepaald domein, enz.

 
 

Microscopie

Er worden ook microscopiesessies voorzien, die tijdens het seizoen doorgaan op de 1° en de 3° donderdag van september en oktober.  Vers materiaal dat u zelf meebrengt  kunt u dan onderzoeken, onder begeleiding van ervaren leden.  Desgevallend kunnen ze tijdens de winter doorgaan, met onderzoek van gedroogd materiaal.

De sessies gaan door van 19.30 uur tot 21.30 uur bij de Onderzoeksgroep Mycologie van de UGent.  De Microscopen worden ter beschikking gesteld door de Onderzoeksgroep.  Bijeenkomst stipt om 19.30 uur bij de hoofdingang, Ledeganckstraat 35, daar de plantentuin dan gesloten is.

Tijdens de microscopiepractica kunnen de naslagwerken van de bibliotheek van de Onderzoeksgroep Mycologie gebruikt worden.

Momenteel gaan er echter zware renovatiewerken door in de gebouwen van de Ledeganckstraat, die gepaard gaan met veel stof en andere hinder.  Er wordt aan een oplossing gewerkt maar het is nog niet zeker of de sessies van oktober zullen kunnen doorgaan.

Cursus microscopie: periodiek wordt een cursus microscopie georganiseerd waar aangeleerd wordt hoe gewerkt wordt met een microscoop, hoe preparaten gemaakt worden en welke microscopische kenmerken een rol spelen bij de determinatie van fungi.  Dit jaar wordt er geen cursus georganiseerd.

 
 

Contactpersonen

Mieke Verbeken: Ondervoorzitter KVMV, Afdelingscoördinator OVMW, Diensthoofd Onderzoeksgroep Mycologie UGent
Nathan Schoutteten: Secretaris OVMW
Dieter Slos : Secretaris KVMV