U bevindt zich hier: Home  >  Afdelingen

OVMW


Welkom
Excursies
Educatieve bijeenkomsten
Microscopie
Cursus microscopie
Fungarium

Contactpersonen
Historiek (in voorbereiding)

 
 

Welkom

De Oost-vlaamse Mycologische Werkgroep (OVMW) is de afdeling van de KVMV die de activiteiten van de vereniging in de provincies Oost- en West-Vlaanderen behartigt. In het voorjaar, de late zomer en het herfstseizoen worden voornamelijk excursies en microscopiesessies ingericht, terwijl in de wintermaanden educatieve bijeenkomsten en het kerstsymposium plaatsvinden. De uitvalsbasis van OVMW is de onderzoeksgroep Mycologie aan de Universiteit Gent (K.L. Ledeganckstraat 35, Gent), waar de leden steeds gebruik kunnen maken van de microscopiezaal, de bibliotheek en het herbarium.

Alle KVMV-leden kunnen deelnemen aan de activiteiten van alle afdelingen. Indien u nog geen lid bent en interesse heeft voor de wereld van de paddenstoelen en andere zwammen, kunt u vrijblijvend aan een activiteit deelnemen, maar meld u best eerst aan bij de afdelingscoördinator (Mieke.verbeken@ugent.be).

 

Excursies

Vanaf maart tot midden november worden excursies ingericht met als doel de kennis van de paddenstoelen te verruimen, of bepaalde gebieden te inventariseren. Er zijn immers paddenstoelen te vinden in elk seizoen, mits het niet te droog is of niet vriest. Deze wandelingen zijn geschikt voor zowel beginners als gevorderden en worden begeleid door een ervaren lid, dat desgevallend antwoord kan geven op uw vragen over de vondsten. Gevonden zwammen worden in het veld reeds uitvoerig bekeken en besproken (ook geur, smaak en bepaalde macrochemische reacties zijn belangrijke gegevens voor identificatie). Moeilijk te determineren zwammen worden doorgaans ingezameld en thuis microscopisch gedetermineerd.

De meeste excursies vinden plaats op zaterdagvoormiddag, het uur van samenkomst is 9u30 (tenzij anders vermeld in de agenda). Het uur van samenkomst bij excursies in de namiddag is 14u (tenzij anders vermeld in de agenda).

Per excursie wordt steeds een plaats van samenkomst (met adres) meegegeven, welke doorgaans aan een goed herkenbaar gebouw (bv. kerk) of monument in de nabijheid van het excursiegebied gelegen is (zie agenda). Per excursie is ook een contactpersoon opgegeven met gsm-nummer (zie agenda), welke u kan contacteren ingeval u wat later zal toekomen of moeilijkheden heeft de plaats van samenkomst te vinden.

Eenmaal per jaar wordt een dagexcursie georganiseerd waarbij doorgaans één groot, of twee nabijgelegen, mycologisch interessante gebieden worden bezocht (één in de voormiddag, één in de namiddag). ’s Middags wordt er een picknick genuttigd. Indien er verschillende gebieden worden bezocht, wordt voor elke excursie een plaats van afspraak opgegeven. Deelnemen enkel aan het namiddag gedeelte kan altijd, maar alvorens licht u best eerst de contactpersoon in zodat u de groep vlot kan vinden. 

Deelname aan de excursies geschiedt op eigen verantwoordelijkheid. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze geen beschadiging toebrengen aan het terrein.

 

Educatieve bijeenkomsten - Wintervergaderingen

Na afloop van het seizoen en tijdens de wintermaanden worden op zaterdagvoormiddag educatieve bijeenkomsten georganiseerd (ook gekend als de Wintervergaderingen). Deze bijeenkomsten gaan door bij de Onderzoeksgroep Mycologie van de UGent, en vinden plaats van 10u tot 12u30. De toegang is het gemakkelijkst via de hoofdingang (K.L. Ledeganckstraat 35, Gent).

Op deze vergaderingen worden meestal één of meerdere voordrachten gegeven door OVMW afdelingsleden, leden van andere afdelingen of derden. De onderwerpen variëren van merkwaardige vondsten, tips voor microscopie, het omgaan met moeilijke genera, tot nieuwe wetenschappelijke inzichten betreffende een bepaalde groep of genus, maar ook een overzicht van recente literatuur en inventarisatieverslagen komen aan bod. Op de eerste vergadering van het jaar (doorgaans in januari) wordt een nieuwjaarsreceptie voorzien, en worden suggesties gedaan voor de excursiekalender van het nieuwe jaar.

Jaarlijks wordt in december een kerstsymposium georganiseerd. In dit symposium trachten studenten die het vak ‘Basidiomycota’ volgen nieuwe mycologische inzichten op een behapbare manier voor te stellen. De voorgestelde onderwerpen gaan over een bepaalde groep of geslacht van Basidiomycota, waarvan verschillende aspecten, gaande van taxonomie, ecologie, tot algemene biologie en toepassingen kunnen worden toegelicht. Na elke presentatie nemen de aanwezige OVMW leden de studenten stevig op de korrel. Samen met het symposium wordt ook een receptie voorzien om met elkaar te kunnen bijpraten.

 
 

Microscopie - 'Salon du Champignon'

Tijdens het herfstseizoen worden microscopiesessies voorzien, telkens van 16u tot 20u in de ruimte ‘Salon du Champignon’ van de onderzoeksgroep Mycologie.
Geen probleem indien u er niet om 16u kan zijn, u bent elk moment welkom om binnen te komen.

Vers materiaal dat u zelf meebrengt kunt u dan onderzoeken, onder begeleiding van ervaren leden. Doorgaans worden ook enkele interessante vondsten klaargelegd om microscopisch te bekijken. Desgevallend kunnen microscopiesessies ook tijdens de winter doorgaan, met onderzoek van gedroogd materiaal.
Microscopen, stereomicroscopen, draagglaasjes en dekglaasjes worden ter beschikking gesteld door de Onderzoeksgroep. Ook de naslagwerken (boeken, overdrukken en tijdschriften) van de mycologische bibliotheek van de Onderzoeksgroep staan ter beschikking. Graag zelf uw prepareermateriaal mee brengen (chemicaliën, scalpel, naald, mesjes).

Doorgaans worden deze microscopiesessies ookbijgewoond door enkele studenten die het vak Basidiomycota volgen. Voor hen is het heel leerrijk om van de mycologen van de vereniging te kunnen leren.

Bijeenkomst voor deze sessies is om 16u uur aan de hoofdingang (Ledeganckstraat 35, Gent). Helemaal geen probleem indien u graag vroeger of later toekomt, gelieve dan Nathan Schoutteten (0495/11.38.16) te contacteren om de ingang van het gebouw te openen.

De data voor de herfst van 2022 zijn als volgt (ook te vinden op de kalender op deze website):

Dinsdag 11 oktober
Donderdag 20 oktober
Maandag 24 oktober
Woensdag 2 november
Maandag 7 november
Maandag 14 november
Dinsdag 15 november
Maandag 21 november

 

 

Cursus microscopie

Periodiek wordt een cursus microscopie georganiseerd waar aangeleerd wordt hoe gewerkt wordt met een microscoop, hoe preparaten worden gemaakt en welke microscopische kenmerken een rol spelen bij de determinatie van fungi. Tevens wordt aangeleerd hoe paddenstoelen kunnen worden gedetermineerd aan de hand van gespecialiseerde mycologische literatuur. Microscopen worden hiervoor ter beschikking gesteld door de onderzoeksgroep Mycologie. De organisatie van deze cursus wordt op voorhand gecommuniceerd op de KVMV-website, in Sporen en via mail.

Top ^

Fungarium - 'Herbarium Universitatis Gandavensis'

De onderzoekgroep Mycologie van de UGent herbergt een groot mycologisch herbarium (ook wel gekend als een fungarium), waar paddenstoelen collecties en preparaten van verscheidene huidige OVMW leden en oud-leden worden bewaard. In 2021 werd de herbariumruimte helemaal vernieuwd, met o.a. compactorkasten, werktafels en goede verlichting. Het herbarium is internationaal erkend (opgenomen in Index Herbariorum als GENT), en bevat heel wat type collecties uit de groep Russulaceae. OVMW leden worden aangemoedigd om van hun bijzondere vondsten gedroogde herbariumcollecties te maken, die ze in het mycologisch herbarium van de UGent of dat van Agentschap Plantentuin Meise kunnen laten bewaren.

Top ^

Contactpersonen

Mieke Verbeken: Ondervoorzitter KVMV, Afdelingscoördinator OVMW, Diensthoofd Onderzoeksgroep Mycologie UGent (Mieke.Verbeken@ugent.be)
Nathan Schoutteten: Secretaris OVMW (nathan.schoutteten@gmail.com)
Ruben De Lange: Redactielid Sporen voor OVMW (ruben_de_lange@hotmail.com)